Bilder på Harry Karlsson


1967 DM-vinnare

Lagen och invignin...

Idrottsplatskom

1970 Serievinst

StorHarry avtackas...

1933

1937

1965 Oldboys äldre

Bengt Mattsson bli...