Bilder på Sven Kjellgren


Sven K

Sven K

Sven K

27 sept 1969 inför...