Bilder på Bertil Simonsson


1950 Oldboys

1933

1937