Update 19 feb: Årsmöte 24 februari

Säsongen 2018 är överstånden och det sista vi gör är att fastställa verksamheter och ekonomi samt välja befattningshavare i styrelser och sektioner.

Detta sker som vanligt på ÅRSMÖTE söndagen den 24 februari kl. 16.00 i klubbrummet på Siljevi.

Handlingar kommer lite senare.

Välkomna !

GIF Styrelse

.Dagordning vid årsmöte för Grebbestads IF 2019-02-24.

1. Årsmötets öppnande.

2. Parentation över avlidna GIF-are.

Jan Folke, Bjarne Larsson, Gunnar Karlsson, Bengt Vineberg, Kjell Christensson, Stig Albrektsson

3. Årsstämmans utlysande. Annonsering och hemsida.

4. Godkännande av dagordningen.

5. Val av mötesfunktionärer a/ ordförande, b/ sekreterare, c/ 2 justerare.

6. Genomgång och fastställande av ekonomi- och verksamhetsberättelser för 2018.

7. Revisorernas berättelse.

8. Ansvarsfrihet för styrelsen för 2018.

9. Val av ordförande i GIF för 2019.

10. Val av styrelseledamöter och ersättare i styrelsen för 2019.

11. Val av revisorer och dennes ersättare för 2019.

12. Val av ordförande och ledamöter till Seniorfotbollssektionen för 2019.

13. Val av ordförande och ledamöter till Ungdomssektionen för 2019.

14. Val av ansvarig i Bordtennissektionen för 2019.

15. Val av ansvarig i Tennissektionen för 2019.

16. Val av valberedning för 2019. (Frans Greby och Mats Hedström).

17. Fastställande av årsavgifter för. Styrelsens förslag:
Medlemsavgift för 2020: 250 kr, Familjemedlemskap 600 kr (oförändrat).
Aktivitetsavgifter för 2019: Ungdomar 7-16 år 350 kr (oförändrat), Över 16 år 550 kr (oförändrat).

18. Styrelsen informerar om pågående projekt. Siljeviutveckling mm.

19. Övriga frågor.

20. Avtackningar. Mötets avslutande.

Våra flicklag är för bra för att möta Kongahälla!

Träningsmatch
2020-02-14 19:30

IFK UDDEVALLA
3-2

Kamratgården, Uddevalla
Träningsmatch
2020-02-29 12:00
KRÅKERÖY IL, NORGE (h)
Sparvallen konstgräs, Tanumshede


 
Tennis
GLTK H70 (h)
2020-02-24 11:00
Strömstad tennishall