Charlottenlund / Lunden och GIF ...

Grebbestads IF har sedan stiftandet 1922 haft en nära relation med Charlottenlund och den verksamhet som har bedrivits där, men i och med utgången av 2018 återlämnas Charlottenlund och driften av anläggningen från Charlottenlunds Parkförening (som har sitt ursprung i GIF) till Tanums Kommun.

Under sin glans dagar, då folkparkerna var en viktig del av Nöjes-Sverige, var Lunden en av Västsveriges nöjesmetropoler, här har alla varit, som artister eller besökare ...

Eftersom GIF från tid till annan har varit en väsentlig del av driften av verksamheten så har vi tagit fram lite fakta om vad som hänt under åren från 1899 till dags dato.

Föreningen Nytta och Nöje (en tidig förlaga till Grebbestads Samhällsförening) bildades 3 mars 1888 och verkade till 31 januari 1944, då föreningen upplöstes. 6 mars 1899 köpte Nytta och Nöje fastigheten Tanums-Gissleröd 1:6 av Charlotta Johansson.
Namnet Charlottenlund kommer således från den förra markägaren. På samma markområde ligger dessutom Hagavallen, som ju var GIFs huvudarena från 1922 till 1966 samt ett markområde vid dagens Amiralsvägen ut mot Grönemad och området vid tennisbanan på Strandvägen.
Nytta och Nöje bedrev folkparksverksamhet med olika arrangemang i Lunden mellan 1899 och 1944. GIF var under 1920- och 30-talen med och arrangerade en del fester.

Under 1943 beslutade Nytta och Nöje att man under 1944 skulle upphöra med sin verksamhet och enligt protokoll från 2 september 1943 lade man fast villkoren för att fastigheten skulle överlämnas till Grebbestads köping.
Köpingen ansvarade alltså för anläggningen från 1 februari 1944 till 1950, hur verksamheten drevs då har vi tyvärr dålig information om.

Den 2 juni 1950 sålde Grebbestads köping markområdet till Föreningen Grebbestads Havsbad u.p.a. och de bedrev i egen och annan regi folkparksverksamhet i Lunden från 1950 till 1973.

Den 27 april 1973 beslutade Föreningen Grebbestads Havsbad att träda i likvidation och då såldes fastigheten till Tanums Kommun.
En första avsikt var att Hagavallen skulle avstyckas och tillföras GIF i enlighet med villkoret vid försäljningen 1944 och 1950. Detta visade sig dock vara problematiskt vid lagfartsansökan och GIF accepterade att Hagavallen skulle ingå i köpet och GIF fick nyttjanderätt till Hagavallen istället. Denna löpte på ända fram till 18 mars 2014 då GIF avstod nyttjanderätten och kommunen tog över Hagavallen.

GIF kom in i bilden på allvar från 1974 och arrenderade då Lunden fram till 1994. Då var Lunden ”hett” och var en välbesökt folkpark.

Från att under några år ha varit en sektion i GIF, som Team Lunden, så bildades Charlottenlunds Parkförening av eldsjälarna Christer Andersson och Bengt Göran Clemensson och från 1 januari 1994 till 31 december 2018 ansvarade denna förening för en rejäl upprustning och modernisering av Lunden med nya byggnationer, vandrarhemsverksamhet mm.

Från 2012 till maj 2018 har GIF drivit verksamheten på Parkföreningens uppdrag, under sommaren 2018 drev Grebbestads Nöje & Event fram till årsskiftet.

Men nu är GIF-eran i Lunden sannolikt för evigt en historisk epok som nått vägs ände ...


Det skall bli spännande att få se hur verksamhet och anläggning i Lunden nu kommer att utvecklas. F n är det förskola i den stora salen, kanske blir det framtiden. Anläggningen är ju egentligen underutnyttjad, visst vore det härligt om den kunde utvecklas så att det bedrevs verksamhet åretrunt i den 120 år gamla fina parken.

GIF driver Lunden 2012 GIF driver Charlottenlund 2013 Breaking news - GIF lämnar Hagavallen efter 92 år.

Våra flicklag är för bra för att möta Kongahälla!

Träningsmatch
2020-02-14 19:30

IFK UDDEVALLA
3-2

Kamratgården, Uddevalla
Träningsmatch
2020-02-29 12:00
KRÅKERÖY IL, NORGE (h)
Sparvallen konstgräs, Tanumshede


 
Tennis
GLTK H70 (h)
2020-02-24 11:00
Strömstad tennishall