Breaking news - GIF lämnar Hagavallen efter 92 år.

Idag har kommunen och GIF skrivit på ett avtal som bl.a. innebär att GIF avstår nyttjanderätten till Hagavallen efter nästan 92 år.
Bland det första som styrelsen gjorde efter att GIF stiftades 28 maj 1922 var att skriva ett arrendeavtal med ägaren Föreningen Nytta och Nöje, som hade köpt fastigheten som Hagavallen låg på den 6 mars 1899.
Detta är en del av det avtal som idag upprättats. Den andra delen är kommunens bidrag till utvecklingen av Siljevi som vi jobbat med i flera år. Nästa etapp är ju att skapa ett tidsenligt aktivitets- och föreningshus genom om- eller nybyggnation av klubbhuset från 1966.

Titta här på kommunens hemsida om den historiska överenskommelsen

Titta här på lite bilder från Hagavallen anno 1922 och framåt

Mer Hagavallen-historik från 1908 till dags dato nedan i nyheten.

Fotbollsspelande börjar i Grebbestad våren 1887. De 31 eleverna lärdes konsten av gymnastikläraren löjtnant S.M. Odqvist. Han hade sett fotboll och skaffade en boll av engelsk tillverkning som kostade hela 18 kronor. ”Vi fingo fotbollen från Göteborg och hade mycket roligt under matcherna, fast det var inte så viktigt med reglerna många gånger”, sade Gustaf Lundin, Skärbo.
Föreningen Nytta och Nöje (en tidig förlaga till Grebbestads Samhällsförening) bildades 3 mars 1888 och verkade till 31 januari 1944, då föreningen upplöstes.
6 mars 1899 köpte Nytta och Nöje fastigheten Tanums-Gissleröd 1:6 (främst Lunden och Hagavallen) av Charlotta Johansson (därav namnet Charlottenlund).
Grebbestads Idrottsklubb, bildades 1905 (och upphörde ca 1910. Första uppgiften var att ha idrottstävlingar vid Bohusläns första hembygdsmöte år 1906 i Charlottenlund. Man hade först idrottsplats i brukshagen, senare påbörjade man arbetet å nuvarande Hagavallen, troligen runt 1908.

Då GIF bildades 28 maj 1922 så ”Beslöts genast skaffa lämplig dräkt, anordna fotboll pingst och söka arrendekontrakt på Hagavallen”.
Direkt träder alltså GIF in på Hagavallen, vilket var föreningens hemvist till 1966, då Siljevi invigdes.
Hösten 1943 beslutade Nytta och Nöje att man under 1944 skulle upphöra med sin verksamhet och fastigheten överlämnades till Grebbestads köping.
2 juni 1950 såldes markområdet till Föreningen Grebbestads Havsbad u.p.a.
27 april 1973 beslutade Föreningen Grebbestads Havsbad att träda i likvidation och då såldes fastigheten till Tanums Kommun.
Under alla dessa 4 markägare uppläts Hagavallen-området till GIF. Fram till 1966 spelade GIF matcher och tränade på Hagavallens inte alltid så jämna grusbana.
Detta medförde bl.a. att GIF- trots seriesegrar både 1939/40 och 1940/41 i Norra Bohusserien - inte fick avancera uppåt i seriesystemet.
Under åren från 1966 fram till slutet av 1990-talet användes Hagavallen mest som senhöst-, vinter- och vårträningsplan, efter snöskottning och saltning.
Sommartid som parkering, cirkusplats och "vild camping" vid midsommar och Badortens Dag. Skolan har dessutom frekventerat Hagavallen ganska mycket genom åren.

I och med dagens historiska avtal mellan Tanums Kommun och GIF lämnar alltså fotbollsspelarna från Grebbestad Hagavallen efter ca 106 år träget nyttjande.
Som fotbollsplan möter Hagavallen numera inte alls de idrottsliga kraven och sedan Sparvallens konstgräs plan färdigställts är det definitivt inte aktuellt att träna eller spela på grus.

Nu går GIF vidare i utvecklingen av Siljeviområdet och kommunen kan planera vidare för det bostadsområde som man avser bygga på och i anslutning till Hagavallen.

Hagavallen - tack för 92 år i GIFs tjänst, vila i frid !

Idrottsplats Hagavallen Charlottenlund / Lunden och GIF ... Hagavallen i omvandling till bostadsområde

Ni glömmer väl inte:
- att anmäla dig till årsfesten 17 december
- att rösta på Supportrarnas Pris 2021 ….

Div II Norra Götaland
2021-11-28 13:00

YXHULTS IK
0-0

Kumla IP, Kumla
Träningsmatch
2022-02-12 13:00
EDS FF (h)
Sparvallen konstgräs, Tanumshede


 
Tennis
Partille TK (h)
2021-12-15 10:00
Uddevalla