Update fredag: Årsmöte 28 februari kl. 16.00 på Siljevi

Ett år går fort så nu är det snart dags för årsmöte där verksamheten under 2015 skall redovisas och godkännas av medlemmarna.

Söndag 28 februari kl. 16.00 på Siljevi.

Dagordning finner du nedan.

Vill du ha handlingar till mötet så maila info@grebbestadsif.se så skickar vi digitalt.


Välkomna hälsar GIF´s styrelse


Dagordning vid årsmöte för Grebbestads IF 2016-02-28.

1. Årsmötets öppnande.

2. Parentation över avlidna GIF-are. Ebbe Jolin, Armin Kapetanovic

3. Årsstämmans utlysande. Annonsering och hemsida.

4. Godkännande av dagordningen.

5. Val av mötesfunktionärer a/ ordförande, b/ sekreterare, c/ 2 justerare.

6. Genomgång och fastställande av ekonomi- och verksamhetsberättelser för 2015.

7. Revisorernas berättelse.

8. Ansvarsfrihet för styrelsen för 2015.

9. Val av ordförande i GIF för 2016.

10. Val av styrelseledamöter och ersättare i styrelsen för 2016.

11. Val av revisor och dennes ersättare för 2016.

12. Val av ordförande och ledamöter till Seniorfotbollssektionen för 2016.

13. Val av ordförande och ledamöter till Ungdomssektionen för 2016.

14. Val av ledamöter till Bordtennissektionen för 2016.

15. Val av valberedning för 2016. (Frans Greby och Mats Hedström).

16. Fastställande av årsavgifter för 2016.
Förslag: Oförändrade.
Medlemsavgift 150 kr, Familjemedlemskap 400 kr.
Aktivitetsavgifter Ungdomar 7-16 år 300 kr, över 16 år 500 kr.

17. Styrelsen informerar om pågående projekt. Siljeviutveckling.

18. Övriga frågor.

19. Avtackningar. Mötets avslutande.

Nu satsar vi mot höstsäsongens 20 matcher ⚽️💪 Forza GIF

Träningsmatch
2021-07-24 12:00

HÖGSÄTERS GF
3-2

Genevi IP, Högsäter
Div II Norra Götaland
Imorgon 19:00
LIDKÖPINGS FK (b)
IP Framnäs, Lidköping


 
P07/08
Skee IF (b)
2021-08-05 18:00
Vettevi